Organisatsioonimudeli lõuendiga saad kujundada ja kommunikeerida seda, kuidas sinu organisatsioon ühiskonnale väärtust loob ning oma tegevuste elluviimiseks vajalikke finants- ja inimressursse hangib. NB! See põhineb osaliselt kõigil teistel tööriistadel.

Lõuend... Ma arvan, et olen sellest kuulnud. See on ärimudeli lõuend, eks?

Jah ja ei!

Ärimudeli lõuend on laialdaselt kasutatav strateegilise juhtimise tööriist. Selle peamine eesmärk on aidata uusi ärimudeleid arendada ja olemasolevaid dokumenteerida.

Tänaseks leidub mitmeid eri struktuuriga lõuendeid, kuid levinuim neist on Alexander Osterwalderi esialgne versioon. Tegemist on skeemiga, mis koosneb üheksast lahtrist ja aitab inimestel mõista nendevahelisi seoseid: väärtuspakkumine, kliendisegmendid, kliendisuhted, kanalid klientideni jõudmiseks, võtmepartnerid, põhiressursid, põhitegevused, kulud ja tulud. See aitab ettevõtjatel oma ärimudelit visualiseerida ja kommunikeerida või siis potentsiaalseid uusi ärimudeleid uurida. 

Võib-olla mõtled, miks ei saaks sama vahendit kasutada ka noorteorganisatsiooniga?

Ärimudeli lõuendi kasutamine on ettevõtete seas tõepoolest üldlevinud. Siiski ei sobi see tavaliselt (noorte)organisatsioonide või vabaühenduste jaoks. Asi on selles, et iga ettevõtte olulisim eesmärk on teenida kasumit — see ongi ühe äriettevõtte edu mõõt. Ärimudeli lõuend aitab neil planeerida, kuidas oma tegevusi veelgi paremini teha, et sellega veelgi suuremat tulu teenida.

Mõeldes nüüd aga noorteorganisatsioonidele või noortega töötavatele sotsiaalsetele ettevõtetele, siis nende esmane eesmärk on luua muutust. Loodav muutus võib puudutada üksnes organisatsioonide liikmeid või ühiskonda laiemalt, kuid igal juhul nähakse raha enamasti vahendina, mitte omaette eesmärgina. Samuti võivad sedalaadi organisatsioonide võimalused, ressursid jms olla äriettevõtete omadest üsna erinevad, mistõttu poleks mõistlik kasutada mõlema puhul sama lähenemist.

Aga milline siis on lõuend positiivset mõju loovatele organisatsioonidele?

Võib-olla mõtled, miks ei saaks sama vahendit kasutada ka noorteorganisatsiooniga?

Organisatsioonimudeli lõuend on sinu organisatsiooni ülevaatlik mudel! See aitab sul näha ja näidata, mida ja kuidas sa soovid saavutada. See koondab endas kõigi eelnevate tööriistade infot, lisades juurde veel teisigi olulisi aspekte, mis puudutavad näiteks su organisatsiooni rahalisi vahendeid ja partnerlusi.

Oluline on, et organisatsioonimudeli lõuend laeb sul analüüsida eraldi nii kasusaajaid kui ka neid huvirühmasid, kes varustavad sind su mõjueesmärkide saavutamiseks tarvilike ressurssidega. Lõuendi täitmise järel näed selgelt oma organisatsiooni juhtimise ja sisulise töö tugevaid ja nõrku külgi.

Kõlab hästi! Kuidas see tööriist välja näeb?

Hmm... mida need südame ja tööriistade piktogrammid tähistavad?

Tundub keeruline. Seal on päris palju samme. Kas võiksid seda mulle lähemalt selgitada?

Ikka! Sa võid vaadata videot, et saada idee, mida tööriist endast kujutab, või jätkata lugemist pärast videot.

Kas annaksid palun veel pisut nõu, kuidas seda kasutada?

Ikka. Siin on täpsemad juhised.

1. Täida kõik lahtrid kas parajasti kehtiva informatsiooniga (kui sinu organisatsioon on juba olemas) või nägemusega oma tulevasest organisatsioonist (kui oled uut algatust käivitamas).

2. Seejärel alusta olukorra analüüsimist (kui sinu organisatsioon on juba olemas) või oma oletuste paikapidavuse kontrollimist (kui oled uut algatust käivitamas).

NB! Tööriista võib vabalt kohandada vastavalt oma vajadustele. 

Erinevad kasutusviisid

Vali oma pädevusele vastav ettevalmistuste tase.

ALGAJALE. Täida lõuend enda ja oma meeskonna teadmiste põhjal.

KESKTASEMELE ja EDASIJÕUDNUTELE. Kasuta ettevalmistumiseks kõiki mõju mõõtmisega seotud analüütilisi tööriistu (probleemipuu, lahenduste puu jne, mis viivad muutuste teooriani) ja muid dokumente, mida sinu organisatsioon oma tegevuse juhtimiseks kasutab (nt kommunikatsiooniplaan).

Hakkan vist aru saama. Kas võiksin siiski kindluse mõttes ka näidet näha?

Siin on näide küberkiusamise ennetamise programmist.

 

Okei, aitäh. Saan nüüd aru, kuidas see töötab, aga ma pole ikka veel kindel, kas peaksin seda oma organisatsiooniga kasutama või mitte. Miks ja millal ma peaksin seda tööriista kasutama?

Miks see tööriist eriti kasulik võib olla?

Organisatsioonimudeli lõuend on sinu organisatsiooni kokkuvõtlik mudel, mis näitab seost teie mõju, tegevuste ja vajalike ressursside vahel! See aitab su meeskonnal näha ja teistele näidata, kes te olete ja kas te liigute õiges suunas. Lühike, üksikasjalik ja visuaalne ülevaade sinu organisatsioonist aitab mõista, millised on teie eesmärgid, kes on teie huvirühmad, milline on teie väärtuspakkumine, kust tulevad teie ressursid jne.

Kui sa täidad lõuendit enne uue organisatsiooni loomist, saad selle abil selgelt kaardistada, mida organisatsioon tegema hakkab ja mida ta selleks vajab. Kui sinu organisatsioon on juba olemas, siis on lõuend abiks organisatsiooni juhtimise analüüsimisel ja täiustamisel, aidates sul välja tuua tugevusi, nõrkusi ja võimalusi. Lõuendi võib luua kas päris nullist või siis teistest tööriistadest pärit teabe põhjal. 

Kas sul on kunagi olnud raskusi teistele inimestele (nt uutele meeskonnaliikmetele, rahastajatele või isegi sõpradele) oma organisatsioonist lühikese ja selge ülevaate andmisel? Lõuend võib olla ühtlasi imeliselt kasulik kommunikatsioonivahend, näidates kõike sinu organisatsiooni juures olulist ühel leheküljel.

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas see tööriist saab sind aidata.

Miks seda kasutada võiks?

☑ Selleks, et teada, kas see, kuidas sa organisatsioonis tegevusi ja ressursse kombineerid või kombineerida plaanid, on mõistlik.

☑ Selleks, et teada, mis on sinu organisatsiooni peamised osad, mida säilitada, parandada või muuta.

☑ Selleks, et oma organisatsiooni tööd teistele paremini selgitada.

Ja siin on mõned näpunäited selle kohta, mis hetkedel on seda tööriista ideaalne kasutada.

☑ Kui sul on kavas luua uus organisatsioon, siis aitab lõuend sul realistlikult ette kujutada, mida oleks sul tegevuste edukaks läbiviimiseks vaja.

☑ Kui su organisatsioon on juba olemas, siis võid täita lõuendi esmalt praeguse olukorra põhjal ja seejärel kasutada seda vahendina oma tegevuste ja mõju täiustamiseks (või selgel ja lühidal kujul teistele kommunikeerimiseks).

Aitäh, nüüd ma saan aru!

Kui tahaksid saada rohkem abi mentorluse, konsultatsiooni või uuringute näol, siis saada meile sõnum info@storiesforimpact.com.

etEesti