Mis taskuhäälingud sotsiaalse mõju teemadel?

Sotsiaalne mõju– muutused inimeste elus, mis tulenevad organisatsioonide või algatuste tegevustest – on muutunud tavaliseks teemaks erinevate valdkondade professionaalsetes aruteludes. Vaatamata tõusnud teadlikkusele on spetsialistidel endiselt raskusi oma organisatsioonide mõju määratlemise, mõõtmise, juhtimise ja kommunikatsiooniga.

Traditsioonilised hariduslikud materjalid, nagu ülikoolikursused ja käsiraamatud, ei suuda sageli valdkonna kiire arenguga sammu pidada. Samuti osutuvad mitteformaalsed kanalid, nagu veebiseminarid, tihti pealiskaudseteks ja üksteist kordaateks, pannesmitmekesiste vaatenurkade ja sisukate õppimisvõimaluste pakkumise asemel rõhu läbiviijate reklaamimisele.

Taoliste probleemide tõttu algatasime rahvusvaheliste partneritega projekti sotsiaalse mõju teemaliste taskuhäälingute loomiseks. Taskuhäälingud ehk podcastid on täiskasvanuhariduses võimalusterohke meetod, sest barjäärid sellele ligipääsuks on madalad ja formaat pakub teadmiste edastamiseks palju mänguruumi.

Seega algatasime projekti selleks, et toetada kvaliteetsete õppimisvõimaluste kättesaadavust täiskasvanutele , aidates neil:

  1. mõista sotsiaalse mõju teemasid taskuhäälingute kaudu;
  2. õppida, kuidas luua ise taskuhäälinguid sotsiaalse mõju teemadel.

Projekti tegevused toetasid kolme planeeritud projektitulemuse saavutamist.

Projektitulemus 1. Taskuhäälingute loomine

  • Partnerid tegid koostööd taskuhäälingu teemade lõplikuks määratlemiseks, valides välja need, millel oli suurim potentsiaal toetada sotsiaalse mõjuga seotud täiskasvanuharidust nende vastavates riikides.
  • Iga partner tootis vähemalt ühe taskuhäälingusarja, sealhulgas videoformaate, keskendudes sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide ning lahenduste eri tahkudele, et inspireerida ja harida täiskasvanud kuulajaskonda. Taskuhäälingute loomisel pandi rõhk nende kõrgele tehnilisele ja sisulisele kvaliteedile.
  • Taskuhäälingute kontseptsioonide loomisel ja rakendamisel jagasid partnerid kogemusi ning toetasid üksteist ideede ja ressurssidega, sealhulgas ingliskeelsete episoodide loomisel.

Projektitulemus 2. Sotsiaalse mõju taskuhäälingu nipid ja trikid

  • Koostati mahuka abimaterjalide kogumi sotsiaalse mõju taskuhäälingute tegijatele. Need materjalid käsitlevad süstemaatiliselt olulisi teemasid alates õige formaadi valikust kuni eetiliste standardite järgimiseni tundlike teemade käsitlemisel.

Projektitulemus 3. Juhendmaterjal taskuhäälingu tegemiseks sotsiaalse mõju teemadel

  • Juhend töötat väljai käsiraamatuna, mis pakub kompaktse ülevaate vastuseks taskuhäälingutegijate sagedastele küsimustele sotsiaalse mõju teemadel.
  • Nii selle juhendmaterjali kui nippide ja trikkide kogumi asjakohasust testiti kahel rahvusvahelisel koolitusüritusel, kus osalesid nii motiveeritud algajad kui ka kogenud taskuhäälingutegijad kõigist partnerriikidest. Koolitustelt saadud tagasiside põhjal arendati materjale edasi.

Rahvusvahelist projekti "Taskuhäälingutel põhinev sotsiaalse mõju õpikeskkond" (Podcasting-Based Social Impact Learning Environment) kaasrahastas Euroopa Liidu rakendatav Erasmus+ täiskasvanuhariduse strateegilise koostöö programm, mis viidi ellu 2021 kuni 2024.

Projekti vedas eest Stories For Impact (Eesti) koos partneritega Koçi Ülikooli Sotsiaalse Mõju Foorum ist - KUSIF (Türgi), organisatsioonist Geri Norai LT(Leedu) ja Läti Sotsiaalse Ettevõtluse Assotsiatsioonist - SEAL (Läti).

Kui soovite arutada koostöövõimalusi projektikonsortsiumiga, võtke meiega ühendust aadressil info@storiesforimpact.com.

etEesti