Mida võid meilt oodata?

Meie tüüpiliste klientide eesmärgiks on panustada inimeste heaollu ja arengusse. Me aitame hoida kokku aega ja saavutada paremaid tulemusi:
  • vajaduste kaardistamise ja strateegia koostamisega,
  • indikaatorite valiku ja mõju hindamisega (kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt),
  • tulemuste ja mõju kommunikatsiooniga.
Oleme aastate jooksul edukalt töötanud erinevat tüüpi organisatsioonidega: Saame aidata ka teie tegevuse kooskõlla viimisega:

Millistel viisidel saame Su organisatsioonile kasulikud olla

UURINGUD JA ANALÜÜSID: teie tegevuste aluseks olevate vajaduste ja saavutatava mõju kaardistamine kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite abil.

MENTORLUS, NÕUSTAMINE JA KOOLITUS: oskusteabe ja tööriistade jagamine teie tegevuste sotsiaalse mõju planeerimiseks, juhtimiseks, mõõtmiseks ja kommunikatsiooniks.

AVALIKUD RÄÄKIMISED: pakume kuulajatele inspiratsiooni, kokkuvõtlikku teavet ja näiteid sotsiaalse mõju loomise teemadel.

Näiteid meie varasematest töödest leiad alalehelt "Klientide ja projektide näited".

Meie tegevjuht

Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan on rahvusvaheliselt hinnatud ekspert sotsiaalse mõju hindamise valdkonnas. Ta õpetab ka Tallinna Ülikooli rahvusvahelises sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammis. Jaan on populaarne avalik esineja ja koolitaja, kes on seisnud tuhandete inimeste ees nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt neljal kontinendil.

Jaanil on põhjalik kogemustepagas organisatsioonide käivitamisest ning juhtimisest (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja 2012-2019, korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitaja 2016).

Mõju hindamise meetodite arendaja ja tutvustajana on Jaan osalenud mitmete käsiraamatute koostamises: "Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine" (2012), kaasautorina "Maximise Your Impact: A Guide for Social Entrepreneurs" (2017) ja “Avalike teenuste osutamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös” (2019). Juba 2013. aastal valiti Jaan Vabaühenduste Liidu poolt mõju hindamise arendamise eest aasta missiooniinimeseks Eestis.

etEesti