See tööriistakast aitab sul kavandada, teostada ja kommunikeerida positiivseid muutusi, mida sa oma algatuse või organisatsiooniga noorte jaoks püüad luua.

Mis?

Üheksast tööriistast koosnev komplekt, mis on loodud spetsiaalselt organisatsioonide positiivse mõju planeerimiseks, mõõtmiseks ja suurendamiseks ning oma tegevuste negatiivsete tagajärgede vähendamiseks.

Kellele?

Sulle. Seda juhul, kui oled aktiivne mõnes organisatsioonis, mis töötab noortega ja noorte jaoks. Näiteks noorteühenduses, mille sihiks on aidata oma liikmetel areneda, või sotsiaalses ettevõttes, mis pakub noortele teenuseid.

Aga kui ma ei tööta noortega?

Tööriistad on sellegipoolest igati sobilikud ka sinu tegevuste mõju planeerimiseks ja mõõtmiseks! Kuid olgu öeldud, et kõik tööriistakastis leiduvad näited puudutavad just noori, kuna nemad on selle peamiseks huvirühmaks.

Kellelt?

Peamistelt sotsiaalse mõju mõõtmist, noortevaldkonda ja sotsiaalset ettevõtlust arendavatelt organisatsioonidelt Baltimaades. Lisainfot leiad altpoolt.

Kes rahastas?

Projekti “BALTIC: YOUTH: IMPACT” kaasrahastab Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm.

 

Selle tööriistakasti abil saad olla oma tegevustes veelgi edukam!

Kui sa seda loed, siis oled tõenäoliselt aktiivne mõnes organisatsioonis, mille eesmärk on noorte elu positiivselt mõjutada. 

Võib-olla soovid aidata noori, kellel on olnud eakaaslastega võrreldes vähem võimalusi, pakkuda noorteorganisatsiooni liikmetele väärtuslikke teadmisi ja oskusi või avada hoopis noortes peituvat loovust? 

Tööriistakast on loodud selleks, et aidata sul planeerida, tegutseda, tulemusi mõõta ja nendest õppida, arendustööd teha... ja seejärel seda kõike uuesti ja paremini korrata! Teisisõnu aitab see sul teadlikumalt oma tegevusega positiivseid muutuseid luua. 

Nii saavutad oma tegevustest selgema pildi ja oskad teha paremaid valikuid

Samuti aitab see sul oma meeskonda tõhusamalt kaasata ja tegevust inimestele väljaspool organisatsiooni selgitada

Kokkuvõttes jätad maha jälje, mille üle võid uhkust tunda!

Proovi ja kasuta julgelt ühtainsat, mitut või kõiki tööriistu korraga!

Võid võtta ette ambitsioonika teekonna, mille käigus proovid kõiki tööriistu, et viia oma organisatsiooni mõjujuhtimine järgmisele tasemele. Sel juhul alusta probleemipuust, liigu edasi järgmiste tööriistadega ja lõpeta arendusprotsess organisatsioonimudeli lõuendiga.
Teine võimalus on valida välja üksainus tööriist, mis tundub sinu hetkevajadustele kõige paremini vastavat. Kui tunned näiteks vajadust paremini mõista, kuidas noori oma tegevustesse tõmmata ning suurema mõju nimel läbi erinevate etappide kaasatuna hoida, siis peaksid alustama kasusaajate teekonna kaardi täitmisest.  Siit leiad iga tööriista lühikirjelduse.

Kuidas see tööriistakast loodi?

Tööriistakasti aluseks on autorite endi kogemused sellega, mida on tarvis noortega tegelevate organisatsioonide positiivse mõju suurendamiseks. 

Erasmus+ programmist rahastatud projekt “BALTIC: YOUTH: IMPACT” võimaldas tööriistakasti loomiseks kokku tulla Baltimaade peamistel ühiskondliku mõju mõõtmist, noortevaldkonda ja sotsiaalset ettevõtlust arendavatel organisatsioonidel. Juhtiv partner tööriistade arendamisel oli Stories For Impact; kõik teised partnerid panustasid oma ideede ja kogemustega ning aitasid tööriistu testida.

Oleme võtnud arvesse:

  • teiste ekspertide poolt samadel või sarnastel eesmärkidel välja arendatud varasemaid materjale, 
  • projektis osalevate partnerite praktilist kogemust noorteorganisatsioonide koolitamisel ja konsulteerimisel. 

Tööriistade täpne struktuur ja kujundus loodi spetsiaalselt “BALTIC: YOUTH: IMPACT” projekti raames varasemate tööriistade testimise ja edasiarendamise teel. Üldjuhul arendasime varasemaid tööriistu neid lihtsustades, et sul oleks neid hõlpsam katsetada ja kasutada.

Kuidas on lood allikate ja viidetega?

Paljud selles tööriistakastis leiduvad mõttemudelid on olnud eri versioonides kasutusel juba mitu aastakümmet. Näiteks esimest neist ehk probleemipuud tutvustati ÜRO arenguprogrammi väljaandes "Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results" ülemaailmselt juba 2009. aastal. Muutuse teooria tööriist mõeldi välja ja see hakkas levima veelgi varem ehk 1990ndatel. Seni ühe parima valiku selliseid tööriistu leiab käsiraamatust "Maximise Your Impact – A Guide for Social Entrepreneurs” (2017). 

Kuna kõnealused tööriistad on muutunud mõjuanalüüsi ja teenusedisaini spetsialistide seas üldtuntuks, ei ole me siin allikatele üldjuhul eraldi viidanud.  

Oleme kombineerinud tööriistade eri versioone ja arendanud need sellisteks, millest on meie arvates kõige rohkem kasu. Lubame sul neid lahkesti kasutada, edasi arendada ja jagada tulemusi ka teistega. 

Mis on täpsemalt teenusedisain?

Teenusedisain on protsess, mille abil luuakse klientidele ja teistele asjaosalistele toimivaid lahendusi ja kogemusi. 

Tegemist on inimkeskse lähenemisega, mille lõppsihiks on kõigi kasutajate vajaduste rahuldamine, pidades samal ajal silmas ka suuremat pilti. Raamatu “This is Service Design Thinking” autorid on toonud välja viis hea teenusedisaini põhiprintsiipi: kasutajakesksus, koosloome, järjestatus, tõenduslikkus ja terviklikkus.

Teenusedisaini idee elluviimiseks on välja arendatud palju eri tööriistu. Aastate jooksul on neid kohandatud ja täiustatud, mistõttu on keeruline igale tööriistale konkreetset autorit välja tuua. Sestap on üldiselt leitud, et nende tööriistade puhul pole tarvis viidata. 

Laia valiku teenusedisaini tööriistu leiad siit lingilt , kuid need võivad sinu konkreetsete eesmärkide jaoks pisut liiga üldiseks jääda. Seega oleme valinud välja huvirühmade kaardi ja kasusaajate teekonna kaardi ning tutvustame neid sulle noorteorganisatsioonile kõige kasulikumal viisil. Sinule sobilik teenusedisain võib erineda äriettevõtete omast, kelle jaoks need tööriistad algselt loodi. 

Kust pärineb organisatsioonimudeli lõuend?

Teine laialdaselt kasutatud raamistik, mida me edasi arendasime, on ärimudeli lõuend—algselt üheksast kastist koosnev tööriist uute ärimudelite väljatöötamiseks ja olemasolevate analüüsimiseks.
Raamistiku pakkus 2005. aastal esimest korda välja Alexander Osterwalder. 2008. aastal avaldas ta selle oma raamatus ning sestpeale on eri autorid seda aina kohandanud.
Meie arendasime sellest tööriista "Organisatsioonimudeli lõuend", et esialgse raamistiku ülimalt kasulikku lähenemist saaks edukalt rakendada ka mõni noorteorganisatsioon või sotsiaalne ettevõte.

Mõju juhtimise tööriistakasti koostasid ja testisid:

Stories For Impact 

Jaan Aps, Richard Annilo ja Carmen Akkermann

Läti Sotsiaalse Ettevõtluse Ühendus

Regita Zeiļa ja Līva Švarce

Läti Noorteühenduste Liit

Marija Cīrule ja Renāte Mencendorfa

Geri Norai

Jurgita Ribinskaitė-Glatzer ja Rūta Žulpaitė

Eesti Noorteühenduste Liit

Triin Roos

Kujundas Līva Priede. Avaldatud 2021. aastal.

Projekti “BALTIC: YOUTH: IMPACT” kaasrahastab Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm. 

Euroopa Komisjoni tugi käesoleva väljaande loomisele ei tähenda Komisjoni heakskiitu selle sisule. Väljaande sisu kajastab üksnes autorite seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selle teabe kasutamise eest.

etEesti