Probleemipuu aitab sul lahendatavat probleemi mõista ja kommunikeerida, analüüsides selle põhjuseid ja tagajärgi.

Niisiis... millega on tegu?

Tore, et küsisid!

Organisatsioonid on selleks, et lahendada kogukonnas või ühiskonnas ühte või mitut probleemi. Probleemipuu aitab sul süstemaatiliselt analüüsida nende probleemide põhjuseid ja tagajärgi, mille lahendamine on osa sinu organisatsiooni missioonist.

See lihtsasti kasutatav tööriist toimib kõige paremini kavandamise ja/või planeerimise faasis, ent samuti mistahes muul ajal, kui on vaja põhiprobleeme (uuesti) kindlaks teha või paremini selgitada.

Võib-olla oled üks neist inimestest, kellele ei meeldi sõna "probleem". Sellisel juhul nimeta see julgelt ümber väljakutsete, vajaduste või murede puuks. Tööriista kasutegur sellest ei muutu. 

Kõlab hästi! Kuidas see tööriist välja näeb?

Tundub keeruline. Seal on päris palju samme. Kas võiksid seda mulle lähemalt selgitada?

Ikka! Sa võid vaadata videot, et saada idee, mida tööriist endast kujutab, või jätkata lugemist pärast videot.

Lühidalt...

See tööriist aitab sul mõista, a) miks mingi probleem üldse eksisteerib ja b) mis selle probleemi tagajärjel juhtuda võib. Probleemi põhjuste kaardistamisest võib olla abi mõistmisel, mida on vaja teha, et probleem kaoks. Probleemi tagajärgede kaardistamisest võib olla abi mõistmisel, milliseid positiivseid mõjusid järgneks, kui probleemi leevendada või see sootuks kõrvaldada õnnestuks.

Alustuseks tuleb sul määratleda põhiprobleem, millele sinu organisatsiooni missioon keskendub. 

Põhiprobleemist allapoole pane kirja selle peamised põhjused, peamiste põhjuste põhjused jne, kuni mõistad põhjuseid piisavalt hästi.

Põhiprobleemist ülespoole kirjuta selle peamised tagajärjed, peamiste tagajärgede tagajärjed jne, kuni mõistad tagajärgi piisavalt hästi.

Täpsemalt...

1. Alusta sellest, et paned kirja põhiprobleemi, mida soovid lahendada.

2. Pane kirja probleemi põhjused, esitades järjest "miks" küsimusi. Mida sügavamale lähed, seda parem.

Põhiprobleem on P.
Miks on P olemas?
Vastus = sest A.
Ja miks on A olemas?
Vastus = sest B.
Ja miks on B olemas?
Vastus = sest C.
jne

 

3. Pane kirja tagajärjed. Milleni probleem välja viib? 

Põhiprobleem on P.
Milleni P viib?
Vastus = R.
Ja milleni R viib?
Vastus = S.
jne

4. Analüüsi probleemipuud ja tee valikuid, lähtudes oma missioonist ja tegevustest.

  • Kas soovid endiselt oma algselt sõnastatud põhiprobleemile keskenduda või oleks inspireerivam/realistlikum tegeleda peamiselt mõne põhjuse/tagajärjega? 
  • Milliste põhjuste/tagajärgedega saad ise hakkama? Millist koostööd on vaja teha, et ka teisi põhjuseid või tagajärgi kõrvaldada?

Tööriistal on eri keerukusastmetele vastavaid kasutusviise

ALGAJALE: Kirjuta märksõnu oma (meeskonna) kogemuste, arvamuste ja sisetunde põhjal.

KESKTASEMELE: Kaasa teisi organisatsioone, küsi ekspertide arvamust ja sealhulgas selliste huvirühmade seisukohti, kellel on sinu meeskonnaga võrreldes teistsugused kogemused ja väärtused.

EDASIJÕUDNULE: Lisa ainult need põhjused ja tagajärjed, mille seost sinu põhiprobleemiga on teadusuuringutes ja -kirjanduses selgelt demonstreeritud.

Hakkan vist aru saama. Kas võiksin siiski kindluse mõttes ka näidet näha?

Loomulikult. Siin on näide küberkiusamise ennetamise programmist.

Okei, aitäh. Saan nüüd aru, kuidas see töötab, aga ma pole ikka veel kindel, kas peaksin seda oma organisatsiooniga kasutama või mitte. Miks ja millal ma peaksin seda tööriista kasutama?

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas see tööriist saab sind aidata.

Miks seda kasutada võiks?

☑ Selleks, et mõista paremini probleemi/probleeme, mille lahendamine on sinu missiooniks (või siis saamaks teada, milline su missioon olema peaks).

☑ Selleks, et teha teadlikke otsuseid selle kohta, millistele probleemi aspektidele sa keskenduda saaks ja sooviks. 

☑ Selleks, et paremini selgitada ja kommunikeerida probleemi ning selle põhjuseid ja tagajärgi veenmist vajavatele huvirühmadele. Võid neile oma puud näidata või kasutada seda lihtsalt esitlusteks või läbirääkimisteks argumentide ettevalmistamisel.

Ja siin on mõned näpunäited selle kohta, mis hetkedel on seda tööriista ideaalne kasutada.

Millal seda kasutada võiks?

☑ Siis, kui oled oma missiooni ja visiooni välja töötamas või uuendamas või soovid strateegilisi valikuid täpsustada.

☑ Siis, kui organisatsioon soovib teatud teemasid või probleeme paremini mõista ja kommunikeerida.

☑ Siis, kui soovid oma tegevust muuta või laiendada, et tegeleda rohkemate teemadega.

☑ Siis, kui otsid endale koostööpartnereid (et töötada koos organisatsioonidega, kes tegelevad probleemi selliste põhjustega ja/või tagajärgedega, mida sa ise oma organisatsiooniga lahendada ei saa või ei taha).

Aitäh, nüüd ma saan aru!

Kui tahaksid saada rohkem abi mentorluse, konsultatsiooni või uuringute näol, siis saada meile sõnum info@storiesforimpact.com.

etEesti