Muutuse teooria aitab sul planeerida ja kommunikeerida oma teekonda mõne probleemi või ühiskondliku vajaduse mõistmisest kuni organisatsiooni tegevuste abil edu saavutamiseni.

NB! See põhineb osaliselt teistel tööriistadel — eriti probleemipuul, eesmärgipuul ja mõjuindikaatorite nimekirjal.

Niisiis... millega on tegu?

Tore, et küsisid!

Kuidas enne tegutsema asumist aru saada, kas sinu plaan mõjueesmärgi saavutamiseks on tõepoolest teostatav? Kasutamuutuse teooriatööriista, et hoolikaltkõik oma sammud alates lahendatavast probleemist kuni mõjueesmärgini, mida soovid saavutada.

Muutuse teooriat võib kasutada mistahes organisatsioon millal iganes vaja, kuid kõige kasulikum oleks luua teooria kohe lahenduse kavandamise alguses. Samuti võib tööriist olla suureks abiks siis, kui sul on tarvis oma organisatsiooni lühidalt, kuid põhjalikult tutvustada. 

Tööriista nimetatakse muutuse teooriaks , sest see aitab sul luua teooria selle kohta, kuidas sa oma tegevusega positiivseid muutusi lood

Täpselt nagu iga teistki teooriat saab ja tuleb ka sinu muutuste teooriat praktikas testida, enne kui saad öelda, et see on tõene.

Kõlab hästi! Kuidas see tööriist välja näeb?

Sellest on kaks versiooni. Siin on esimene.

Ja siin on teine. See on vähem lihtsustatud ja põhjalikum.

Tundub keeruline. Seal on päris palju samme. Kas võiksid seda mulle lähemalt selgitada?

Ikka! Sa võid vaadata videot, et saada idee, mida tööriist endast kujutab, või jätkata lugemist pärast videot.

Ikka! Selgitan sulle kiirelt su mõttekulgu muutuse teooria loomisel.

Mõtle oma tegevustele. 

Nüüd mõtle mõjule, mida soovid saavutada. 

Kuidas sinu tegevused soovitud mõjuni viivad? 

Millised on kõik vahepealsed sammud enne mõjuni jõudmist? Pane need vastavalt juhendile kirja. 

See ongi sinu muutuse teooria.

Selgitan sulle pisut ka tööriista kahe versiooni vahelist erinevust

Esimene (6 lahtriga) versioon on lihtsam. Seda on hea kasutada siis, kui sul ei ole eriti aega või kui sul on tarvis koostada ettekanne organisatsioonivälistele huvirühmadele. Seda versiooni on üsna lihtne lugeda ja mõista ka kõrvalseisjal.

Teine (7 lahtriga) versioon on põhjalikum. Seda on parem kasutada siis, kui sul on vaja täpsemalt planeerida või analüüsida, mida sinu organisatsioon tegema peaks või teinud on.

Valides, kui süvitsi minna, mõtle ka sellele, miks sa üldse otsustasid muutuse teooria luua. Mida konkreetsem ja üksikasjalikum see on, seda parem. 

Võid koostada ühe muutuse teooria terve oma organisatsiooni jaoks või eraldi teooriad iga kasusaajate rühma jaoks, kui soovid võtta tööriistast maksimumi. Keskmisel noorteorganisatsioonil on tavaliselt 1-3 kasusaajat ja nõnda võib olla mõistlik koostada ka vastav arv muutuse teooriaid.

Okei, tundub mõistlik. Aga siiski — kuidas ma neid täitma peaks?

Tore, et küsisid! Nimelt on muutuse teooriat kasulik täita teatud kindlas järjekorras.

1. Täida lahtrid: 

  • 6 lahtriga muutuse teooria puhul lahtrite ülal paremas nurgas leiduvate numbrite järjekorras; 
  • 7 lahtriga muutuse teooria puhul vastavalt juhtnoolte suunale vasakult paremale.

Kasuta selleks kogu teavet, mille oled eelmiste tööriistade kasutamisel üles märkinud.

2. Tee kindlasti vahet väljundite (outputs) ja tulemuste (outcomes) vahel. Väljundid on tegevused või asjad, mis viivad tulemuste saavutamiseni. Näiteks viisakas veebileht on väljund, mis toob kaasa suurema nähtavuse, mis on omakorda tulemus. Tulemused ei kirjelda seega seda, mida sa teed, vaid seda, mis juhtub tänu su tegevustele.

Hakkan vist aru saama. Kas võiksin siiski kindluse mõttes ka näidet näha?

Siin on näide küberkiusamise ennetamise programmist.

 

Okei, aitäh. Saan nüüd aru, kuidas see töötab, aga ma pole ikka veel kindel, kas peaksin seda oma organisatsiooniga kasutama või mitte. Miks ja millal ma peaksin seda tööriista kasutama?

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas see tööriist saab sind aidata.

Miks seda kasutada võiks?

☑ See tööriist võtab ülevaatlikult kokku kõik olulised aspektid, mis on seotud sinu organisatsiooni mõju planeerimise ja juhtimisega.

☑ Selle abil saad teha kindlaks, millistele sinu töö aspektidele tuleks mõju juhtimise seisukohalt kõige rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks:

  • Kui selgelt oleme määratlenud oma huvirühma?
  • Kui hästi mõistame oma huvirühma vajadusi?
  • Kui täpselt oleme määratlenud soovitavad tulemused ja mõjud?
  • Mis on tarvilikud ja piisavad tegevused, et liikuda huvirühma praeguste vajaduste juurest positiivsesse tulevikku?
  • Millised eeldused peavad olema täidetud, et meie tegevused edukalt mõju luua saaks?

☑ Tööriista lihtsam/lühem versioon aitab sul ka oma eesmärke, tegevusi ja mõju kommunikeerida..

Ja siin on mõned näpunäited selle kohta, mis hetkedel on seda tööriista ideaalne kasutada.

☑ Siis, kui sul on tarvis koondada info ühte kohta teistest tööriistadest, näiteks probleemipuu, eesmärgipuu, huvirühmade kaart.

☑ Siis, kui su meeskonnaga liituvad uued inimesed — sest muutuse teooria abil saad neile oma organisatsiooni tõhusalt tutvustada ning veenduda, et uued tulijad mõistavad suurt pilti. 

☑ Siis, kui sul on tarvis oma organisatsiooni mingitele välistele osapooltele tutvustada (näiteks projektitaotlustes).

☑ Siis, kui soovid oma meeskonnaga aeg-ajalt veenduda, et olete endiselt oma strateegiat järgimas või näha, kas midagi on muutunud või peaks muutma. Selle tarbeks on väga kasulik aeg-ajalt oma muutuse teooria juurde naasta.

Aitäh, nüüd ma saan aru!

Kui tahaksid saada rohkem abi mentorluse, konsultatsiooni või uuringute näol, siis saada meile sõnum info@storiesforimpact.com.

etEesti