Mõjuindikaatorite abil saad tuvastada, mõõta ja kommunikeerida positiivseid muutusi, mida sa noortega ja noorte jaoks saavutada soovid.

Niisiis... millega on tegu?

Tore, et küsisid!

Indikaatorid näitavad , kas oled noorte ellu soovitud positiivseid muutusi toomas. Teisisõnu — indikaatorid näitavad, kas su organisatsioon liigub oma positiivset mõju taotlevate tegevustega õiges suunas.

Indikaatorite valimine ja kasutamine on hädavajalik, kui soovid alustuseks määratleda, milles su organisatsiooni mõju konkreetselt seisnema peaks ning seejärel selle mõju hindamiseks informatsiooni koguda. Indikaatorite nimekiri tuleks koostada enne mõju mõõtmist, et oleks teada, mille kohta üldse infot koguda.

Siinsed indikaatorid puudutavad just noorte elus toimuvaid muutusi, kuna käesolev tööriistakast on mõeldud põhiliselt noortega tegelevate organisatsioonide toetamiseks. Kui sa töötad mõnes muus valdkonnas, võid leida siit insipratsiooni omaenda indikaatorite nimekirja koostamiseks.
Kõlab hästi! Kuidas see tööriist välja näeb?

Nii et tegemist ongi lihtsalt nimekirjaga? Mida ma sellega tegema peaksin?

Võid vaadata videot või jätkata lugemist pärast videomängijat.

Lühidalt... 

Kasuta nimekirja menüü või kataloogina, kust valid välja need indikaatorid, mis sinu soovitud muutustega kõige paremini klapivad. Seejärel otsusta, kuidas valitud indikaatoreid täpsemalt sõnastada. Viimaks pane paika indikaatoritega seonduvad eesmärgid ja alusta vastava teabe kogumist.

Erinevad kasutusviisid

Kui oled alles alustanud, siis ei pruugi sul olla veel võimalik koguda infot sellest, kas noorte olukord või käitumine on muutunud. Alusta seega infost, mida on võimalik koguda (nt osalejate endi arvamused selle kohta, kas su programm parandab nende väljavaateid) ning määra täpsemad indikaatorid ja uurimismeetodid hiljem.

Täpsemalt

  1. Vali nimekirjast välja need indikaatorid, mis kirjeldavad kõige paremini positiivseid muutusi, mida sooviksid luua või negatiivseid muutusi, mida sooviksid ära hoida.
  2. Tööta iga valitud indikaatori kallal, et muuta see konkreetsemaks ja panna see täpselt vastama mõnele muutusele, mida soovid saavutada ja mõõta. Lisa lõplikud sõnastused ühtlasi oma muutuse teooria “tulemuste” ja “mõju” lahtritesse.
  3. Määra iga indikaatori jaoks mõõdetav eesmärk, nt mida sooviksid saavutada ja mis ajaks.
  4. Otsusta, mis viisil sa iga indikaatoriga seotud edenemisest ja tulemustest teavet koguma hakkad

Paraku ei sobi mulle siinsetest indikaatoritest mitte ükski. Kas ma ei võiks enda omi välja mõelda?

Ikka võid! Nii saad koostada omaenda indikaatorite nimekirja.

Uute indikaatorite väljatöötamisel on suureks abiks teised siinses tööriistakastis leiduvad mallid, eriti:

  • eesmärgipuu ülemine osa,
  • “tulemuste” ja “mõju” lahtrid muutuse teoorias.

Mida oleks sul vaja muuta oma sihtrühma liikmete kogemuses, et luua rohkem positiivset mõju? Teisisõnu, mida peaksid muutma oma tegevuses, et oma mõjueesmärki veel paremini saavutada?

Kuidas teada, et valitud mõjuindikaator on sobiv?

Hakkan vist aru saama. Kas võiksin siiski kindluse mõttes ka näidet näha?

Siin on näide küberkiusamise ennetamise programmist.

 

Okei, aitäh. Saan nüüd aru, kuidas see töötab, aga ma pole ikka veel kindel, kas peaksin seda oma organisatsiooniga kasutama või mitte. Miks ja millal ma peaksin seda tööriista kasutama?

Miks ja millal sa seda kasutada võiks?

Miks seda kasutada võiks?

☑ Selleks, et mõista, kas projekt liigub õiges suunas ja kas sellel on soovitav mõju. Indikaatorite tulemusi oma eesmärkidega võrreldes on sul võimalik otsustada, kas ja mida muuta.

Millal seda kasutada võiks?

☑ Peale seda, kui oled ära otsustanud, milliseid probleeme soovid lahendada, millist positiivset muutust tuua ja kes on need huvirühmad, keda sul tuleb mõjutada.
☑ Enne kui hakkad otsustama, kuidas koguda teavet oma tegevuse mõju kohta.

Aitäh, nüüd ma saan aru!

Kui tahaksid saada rohkem abi mentorluse, konsultatsiooni või uuringute näol, siis saada meile sõnum info@storiesforimpact.com.

etEesti