Eesmärgipuu aitab sul mõne ühiskondliku probleemiga seonduvat eesmärki planeerida ja kommunikeerida, analüüsides selle saavutamise eeldusi ja mõju.

Niisiis... millega on tegu?

Tore, et küsisid!

Eesmärgipuu on probleemipuuga väga sarnane.

Tegemist on lihtsasti kasutatava vahendiga, mille abil saab täpsustada, mida on sinu organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vaja teha ja millist mõju nende saavutamisest võib loota.

Kõlab hästi! Kuidas see tööriist välja näeb?

Tundub keeruline. Seal on päris palju samme. Kas võiksid seda mulle lähemalt selgitada?

Ikka! Sa võid vaadata videot, et saada idee, mida tööriist endast kujutab, või jätkata lugemist pärast videot.

Lühidalt...

See tööriist aitab sul mõista:

  • mida on eelnevalt vaja, et eesmärki saavutada;
  • milliseid häid asju võid edu korral oodata.

Esimene punkt aitab sul näha, mis võib sind eesmärgi täitmisel ja probleemi lahendamisel takistada, et saaksid neid tegureid juba varakult ennetada!

Teine punkt aitab sul mõista, milline mõju võib eesmärgi edukal saavutamisel olla. Seda teadmist saad rakendada oma lahenduse kasulikkuse kommunikeerimisel ning selleks, et jälgida, kas oodatud mõju eesmärgi saavutamisega ka tõepoolest kaasneb.

Täpsemalt...

1. Pane kirja eesmärk, mida soovid oma tegevuse tulemusena mingi ühiskondliku probleemi lahendamiseks saavutada. Kui sul on juba koostatud probleemipuu, võid võtta sealt põhiprobleemi ja tuletada sellest positiivse eesmärgi. impact goal because achieving this goal means creation of your positive impact too.

2. Pane kirja eeldused. Kujutle, et töötad oma eesmärgi suunas. Mis peab olema tehtud või juhtuma enne eesmärgi saavutamist? Mida on selleks vaja, et sinu plaan ettenähtud viisil toimiks? Kas eeldad millegi sellise tõesust, mis ei pruugi seda olla? 

Eelduste täitmine võib tähendada näiteks lahendatava põhiprobleemi mõne algpõhjusega tegelemist või uute koostöösuhete loomist, et eesmärgi saavutamiseks vajalikke ressursse tagada. 

3. Pane kirja soovitavad tulemused ja mõju, mis eesmärgi eduka saavutamisega peaks kaasnema. Mis saavad olema kõige esimesed tõenäoliselt nähtavad tagajärjed peale eesmärgi saavutamist? Millised head asjad võivad juhtuda omakorda tänu lühemaajalistele tulemustele? Jne.

4. Analüüsi eesmärgipuud ja tee valikuid, lähtudes oma missioonist ja tegevustest. 

Kas on näiteks mingeid olulisi eeldusi, mille täitmisele sa pole veel piisavalt tähelepanu pööranud? Kas mõõdad ikka kõige olulisemaid tulemusi, mille sa eesmärgipuu abil kindlaks tegid?

Tööriistal on eri keerukusastmetele vastavaid kasutusviise

ALGAJALE: Kirjuta märksõnu oma (meeskonna) kogemuste, arvamuste ja sisetunde põhjal.

KESKTASEMELE: Kaasa teisi organisatsioone, küsi ekspertide arvamust ja sealhulgas selliste huvirühmade seisukohti, kellel on sinu meeskonnaga võrreldes teistsugused kogemused ja väärtused.

EDASIJÕUDNULE: Lisa ainult need eeldused ja mõjud, mille seost sinu põhiprobleemiga on selgelt demonstreeritud teadusuuringutes ja -kirjanduses. Näiteks võib sulle endale küll tunduda, et võid oma tegevuse abil teatud soovitava mõju saavutada, ent kui selle võimaluse kinnituseks ei leidu uuringuid, siis ei tohiks sa seda eesmärgipuule lisada.

Hakkan vist aru saama. Kas võiksin siiski kindluse mõttes ka näidet näha?

Siin on näide küberkiusamise ennetamise programmist.

 

Okei, aitäh. Saan nüüd aru, kuidas see töötab, aga ma pole ikka veel kindel, kas peaksin seda oma organisatsiooniga kasutama või mitte. Miks ja millal ma peaksin seda tööriista kasutama?

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas see tööriist saab sind aidata.

Miks seda kasutada võiks?

☑ Selleks, etprobleemipuul näidatud vajadusi ja väljakutseid lihtsamini oma mõjueesmärkideks ning neid saavutavateks tegevusteks “tõlkida”.

☑ Selleks, et paremini mõista, mis peab juhtuma enne, kui saad oma eesmärke saavutama asuda. Teisisõnu – millised eeldused peavad olema täidetud enne edu saavutamist? Selle teadmise abil saad teha jõupingutusi vastavate eelduste tagamiseks. Samas võid ka otsustada leida endale hoopis uue eesmärgi, kui näed, et sinu esialgse eesmärgi eelduste tagamine ei ole realistlik.

☑ Selleks, et selgitada välja oma lahenduse täpsemad lühemaajalised tulemused ja pikemaajaline mõju, mis aitab sul omakorda kommunikeerida oma organisatsiooni töö väärtust. Samuti võid otsustada vähemalt mõnda neist tulemustest ja mõjudest mõõta, et olla kindel, et sinu mõjueesmärgi saavutamine on olnud huvirühmadele ja ühiskonnale tõepoolest väärtuslik.

Ja siin on mõned näpunäited selle kohta, mis hetkedel on seda tööriista ideaalne kasutada.

☑ Siis, kui oled lahendatavate probleemide põhjal parajasti oma mõjueesmärke ja tegevusi välja töötamas.

☑ Siis, kui oled analüüsimas, kuidas eeltingimustega tegelemise abil edu tõenäosust suurendada. "Eeltingimustega tegelemine" tähendab tegutsemist selle nimel, et vajalikud eeldused oleksid täidetud.

☑ Siis, kui oled analüüsimas, kas sinu mõjueesmärgid on saavutatavad. Kui selgub, et mõnda põhieeldust ei ole võimalik tagada, siis peaksid tõenäoliselt vahetama oma mõjueesmärgi mõne sellise vastu, mille eeldused on lihtsamini täidetavad.

☑ Siis, kui oled loomas indikaatoreid tulemuste ja mõju mõõtmiseks (selgitades selleks välja kõik need head asjad, mis mõjueesmärgi saavutamisega kaasnevad).

☑ Siis, kui sul on vaja oma tööd organisatsioonisiseselt või -väliselt selgitada — nt seda, miks sa teatud tegevusi korraldad (selleks, et tagada eduks tarvilikke eeldusi) või milline on sinu organisatsiooni töö laiem väärtus (juhul, kui saavutad oma mõjueesmärgi).

Aitäh, nüüd ma saan aru!

Kui tahaksid saada rohkem abi mentorluse, konsultatsiooni või uuringute näol, siis saada meile sõnum info@storiesforimpact.com.

etEesti