BALTIC : YOUTH : IMPACT

01jaanAll Day30juuniBALTIC : YOUTH : IMPACTSotsiaalse mõju juhtimise tööriistade arendamine ning koolitusmaterjalide loomine

Kirjeldus

Viie Baltikumis tegutseva organisatsiooni ühisprojekti “BALTIC : YOUTH : IMPACT” missioon on arendada sotsiaalse mõju hindamise alaseid teadmisi ja oskusi. Projekti eesmärkideks on parandada eelkõige noorte heaolusse ja arengusse panustavate organisatsioonide võimekust sotsiaalse mõju juhtimisega seotud teemadel: mõju eesmärgistamine, juhtimine, hindamine ja tulemuste kommunikeerimine. Projekti tulemusena töötatakse välja materjalid, mis aitavad noorteühendustel ja noortega tegelevatel sotsiaalsetel ettevõtetel oma mõju hindama hakata või teha seda senisest tõhusamalt. Projekti olulisimaks tulemuseks on mõju juhtimise tööriistakast.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.

Klient

Erasmus+ programm (KA205 – noortevaldkonna strateegiline koostöö).

etEesti