Kas oled krimkat või sarimõrvari dokkseriaali vaadates mõelnud, mis küll inimest selliselt käituma paneb? Oletuste ja kõhutunde usaldamise asemel küsime selles vestluses, mida ütleb kuritegevuse tagamaade kohta teadus. Millised aju toimimise eripärad suurendavad riski õigusrikkumisele? Kas vägivaldset käitumist on võimalik ennustada? Millistel alustel tehakse täna süüdistuse ja vabastamise otsuseid meie kohtu- ja vanglasüsteemis? Ning millised arengud võiksid meile kasuks tulla? Intrigeerivaid küsimusi aitab lahata kohtu- ja kriminaalpsühholoog Mari-Liis Mägi.

Saa teada:

  • Mis tõmbas Mari-Liisi kohtu- ja kriminaalpsühholoogia poole ja millise meemiga sarnaneb tema igapäevatöö?
  • Kus saaks kohtupsühholoogiat rakendada ja mil määral seda täna Eestis tehakse?
  • Kas vägivaldset käitumist saab ennustada? Millised on need kolm staatilist riskifaktorit, mille põhjal seda teha?
  • Missugune on kuritegevuse sooline jaotuvus ja mis teeb sellest statistiliselt “meeste ala”?
  • Millistest inimestest võivad kujuneda seksuaalkirjategijad? Kas see erineb kuidagi näiteks majanduskurjategijatest?
  • Räägime ka karistussüsteemis olijate vaimse tervise häirete simuleerimisest, süüdivuse komponentidest ja tuvastamisest, rehabiliteerimise moraalsetest küsimustest ja paljust muust. 

Mari-Liis Mägi on atesteeritud kliiniline psühholoog ning kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog. Ta juhib Confido Tartu Raatuse kliiniku vaimse tervise keskust, tegutseb õppejõuna Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis ning kliinilise psühholoogina ka Ida-Viru Keskhaiglas ja Viljandi Haiglas. Ta on spetsialiseerunud täiskasvanute psühhoteraapiale, neuropsühholoogilisele hindamisele, psüühikahäirete hindamisele ja diferentsiaaldiagnostikale. Samuti huvitub ta agressiivse käitumise ja seksuaalsuunitlushäirete psühhoteraapiast.

Tähelepanu! Taskuhäälingu “Mis mõttes?” vestlused võivad sisaldada teemapüstitusi, vaatenurki või termineid, mis võivad mõjuda häirivalt vaimse tervise temaatika osas tundlikele inimestele.

Veel kuulamiskanaleid

Spotify

Apple Podcast

Vaata lisa

“Mis mõttes?” podcasti kodulehel

Facebookis Stories For Impacti lehel

Instagramis @mismottes.podcast

LinkedInis Stories For Impacti lehel

Jaga meiega, kuidas episood Sind kõnetas ja millest edaspidi kuulda tahaksid: marta@storiesforimpact.com

Rahvusvahelist projekti “Podcasting-based social impact learning environment” kaasrahastatakse Euroopa Liidu elluviidava Erasmus+programmi poolt. Lisaks Stories For Impactile viivad projekti ellu Geri Norai LT, Koç University Social Impact Forum ja Social Entrepreneurship Association of Latvia.

Vaata podcasti

Tagasi podcasti lehele

en_USEnglish